กิจกรรมออนไลน์รับตำลึงทองและคำสั่งรับสมัครขั้นสูง

284

กิจกรรมออนไลน์รับตำลึงทองและคำสั่งรับสมัครขั้นสูง
เกมตำนานมังกรหยก Condor Heroes

 

ระยะเวลากิจกรรม :

18 มกราคม 2565 – ระยะสิ้นสุดกิจกรรมสามารถตรวจสอบได้ภายในเกม อ้างอิงตามเซิร์ฟเวอร์ที่เข้าเล่น

 

รายละเอียดกิจกรรม :
เกมตำนานมังกรหยก Condor Heroes
เกมตำนานมังกรหยก Condor Heroes

สำหรับไอดีใหม่ที่พึ่งเข้าเกมมาเป็นครั้งแรกนั้น หากออนไลน์ต่อเนื่องจนครบเวลาที่กำหนด ก็จะได้รับไอเทม ดังนี้

 

จำนวนชั่วโมงออนไลน์ ไอเทม รายละเอียด
ออนไลน์ครบ 1 นาที คำสั่งรับสมัครขั้นสูง 5 ชิ้น (ใช้สำหรับสุ่มจอมยุทธ์)
ออนไลน์ครบ 5 นาที 100 ตำลึง
ออนไลน์ครบ 15 นาที คำสั่งรับสมัครขั้นสูง 2 ชิ้น (ใช้สำหรับสุ่มจอมยุทธ์)
ออนไลน์ครบ 30 นาที ชิ้นส่วนจอมยุทธ์ เอี้ยทิซิม 50 ชิ้น
ออนไลน์ครบ 60 นาที ตำรา EXP จอมยุทธ์ขั้นกลาง 50 ชิ้น (ใช้อัปเลเวลจอมยุทธ์)
ออนไลน์ครบ 120 นาที 500 ตำลึง
ออนไลน์ครบ 240 นาที คำสั่งรับสมัครขั้นสูง 5 ชิ้น (ใช้สำหรับสุ่มจอมยุทธ์)

 

 

ทีมงาน ” ตำนานมังกรหยก Mobile ”
ประกาศ 18 มกราคม 2565