วิธีสร้างตัวละคร

362

วิธีสร้างตัวละคร

 

การตั้งชื่อ

หลังจากเลือกเซิฟเวอร์ และเข้าเกมแล้ว จะมีหน้าให้สร้างตัวละครขึ้นมา ให้ทำการตั้งชื่อตัวละครก่อน โดยสามารถเลือกได้ 2 วิธี คือ

1.ตั้งชื่อตัวละคร โดยใส่ชื่อเอง
  กำหนดให้ตั้งชื่อได้ 2-12 ตัวอักษร

2.สุ่มชื่อตัวละคร เป็นการให้ระบบตั้งให้ โดยกดที่รูปลูกเต๋า จากนั้นระบบจะสุ่มชื่อให้ หากถูกใจก็สามารถกด ตกลงได้เลย
**หากชื่อที่ตั้งยาวเกิน 12 ตัวอักษร ตัวอักษรที่เกินมาจะถูกตัดออก**
**โปรดหลีกเลี่ยงการตั้งชื่อตัวละครด้วยอักขระพิเศษหรือใช้สระหรือวรรณยุกต์ซ้ำซ้อนกันเพราะอาจทำให้ตัวละครติดบัคหรือเกิดปัญหาได้**

ทีมงาน ” ตำนานมังกรหยก Mobile “