ระบบรับเสบียงแห้งรายวัน

420

ระบบรับเสบียงแห้งรายวัน

 

ระบบรับเสบียงแห้งรายวัน ผู้เล่นสามารถรับเสบียงแห้งได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อนำไปใช้สำหรับลงเควสเนื้อเรื่อง

เงื่อนไข :

จะรับเสบียงได้ตามเลเวล และ 3 ช่วงเวลาเท่านั้น

รอบแรก 12.00-18.00
รอบสอง 18.00-21.00
รอบสาม 21.00-23.00

ตัวละครเลเวล 1-59 จะได้รับเสบียง 100,000
ตัวละครเลเวล 60-79 จะได้รับเสบียง 150,000
ตัวละครเลเวล 80-99 จะได้รับเสบียง 200,000
ตัวละครเลเวล 100 จะได้รับเสบียง 250,000

ทีมงาน ” ตำนานมังกรหยก Mobile “