วิธีแก้ไข ไม่สามารถติดตั้ง APK Game โดยตรงได้

390

 

1.ให้ทำการโหลดโปรแกรม APK Installer จาก Play Stroe

 

 

2.เปิดตัวแอพขึ้นมาแล้วเลือกหัวข้อ Install APKs

 

 

 

3.เลือก APK Game ตำนานมังกรหยก M

 

 

 

4.ระบบจะแจ้งเตือนติดตั้ง APP จากภายในนอกให้เข้าไปตั้งค่าแล้วเลือก
อนุญาตให้ติดตั้งแอป

 

 

5.แล้วเลือกติดตั้ง เกมตำนานมังกรหยก M