ค่าเงินและเหรียญต่าง ๆ

447

ค่าเงินและเหรียญต่าง ๆ

 

ตำลึงทอง

ใช้สำหรับซื้อไอเทมต่าง ๆ และใช้แทนป้ายหยกในการสุ่มหาจอมยุทธ์ได้ หาได้จากการเติมเงิน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเกม

 


 

เหรียญทองแดง

หาได้โดยใช้ตำลึงทองแลก หรือได้จากกิจกรรมภายในเกม ใช้สำหรับซื้อไอเทมในตลาด และอัพเกรดความสามารถของจอมยุทธ์

 


 

เสบียงแห้ง

หาได้โดยใช้ตำลึงทองแลก หรือได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเกม ใช้ในการอัพเกรดตัวละคร

 


 

ป้ายสงคราม

หาได้จากการเข้าร่วมสงครามชิงปราสาท ใช้สำหรับซื้อไอเทมในตลาดสงคราม

 


 

ป้ายชื่อเสียง

หาได้จากแท่นบูชา และ สำนักคุ้มภัย ใช้สำหรับซื้อไอเทมในตลาดแห่งเกียรติยศ

 


 

แก่นกระบี่

ได้รับจากสุสานกระบี่ ใช้ในการซื้ออาวุธประจำกายของจอมยุทธ์ หรือหินอัพเกรดความสามารถอาวุธประจำกายในตลาดสุสานกระบี่

 


 

ดาบทอง และดาบหัก

ได้จากการท้าประลอง (สามารถใช้กระบี่ทองแลกเป็นเศษกระบี่ได้) ทั้ง 2 ชนิดนี้ ใช้สำหรัอซื้อไอเทมในตลาดสุสานกระบี่

 


 

คำสั่งเจียงหู

ได้จากการต่อสู้บนเกาะดอกท้อ ใช้สำหรับซื้อไอเทมในตลาดท่าเรือ

 


 

เหรียญหอคอย

ได้รับจากการต่อสู้บนหอคอยทดสอบ ใช้สำหรับซื้อไอเทมต่าง ๆ ในตลาดหอทดสอบ

ทีมงาน ” ตำนานมังกรหยก Mobile “