ตัวเอก : ห้าธาตุ

242

ห้าธาตุ

 

การบำเพ็ญตน 5 ธาตุนั้น สามารถทำได้เมื่อถึงเลเวล 60 ซึ่งต้องใช้ยาฝึกฝน
(หาได้จาก ฝึกฝน > แดนมายาห้าธาตุ) ในการอัปแต่ละประเภทวรยุทธ์

ซึ่งแต่ละประเภทวรยุทธ์สามารถอัปชั้นได้ถึง 150 ชั้น เมื่อทำการอัปชั้นแล้วจะเพิ่มพลังต่อสู้รวม
เพื่อให้ตัวตัวละครและจอมยุทธมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

 

 

ทีมงาน ” ตำนานมังกรหยก Mobile “