ตัวเอก : อุปกรณ์

339

อุปกรณ์

 

ในส่วนนี้จะมีด้วยกัน 3 ระบบ :

 

  1. ข้อมูล : เป็นการสร้างชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับสวมใส่
  2. ตีบวก : เป็นการตีบวกอุปกรณ์สวมใส่
  3. สกัด : เป็นการสร้างดาวสำหรับอุปกรณ์สำหรับสวมใส่

 


 

รายละเอียดเกี่ยวกับ อุปกรณ์ : ข้อมูล

จะใช้ “เหล็กกล้า” ในการสร้าง ซึ่งแต่ละขั้น จะมีการแจ้งว่าใช้จำนวนกี่ชิ้น

ระดับขั้น จำนวนเหล็กที่ใช้/ต่อหนึ่งชิ้น
สีเขียว 5,000 ชิ้น
สีฟ้า 20,000 ชิ้น
สีม่วง 50,000 ชิ้น
สีส้ม 180,000 ชิ้น
สีแดง 400,000 ชิ้น
สีทอง ขั้นนี้จำเป็นต้องทำการล้างหลอม กับอุปกรณ์แต่ละชิ้นในส่วนของ “สเตตัสอุปกรณ์” ให้ครบก่อน
(ซึ่งใช้เหล็กกล้า ครั้งละ 10,000 ในการล้างหลอมจนเต็มหลอด)
โจมตี
เกราะ (ต้องใช้หินเจาะรูปลดล็อค)
เพิ่มดาเมทสกิลตัวเอก (ต้องใช้หินเจาะรูปลดล็อค)
  • เหล็กกล้าสามารถหาได้จาก “สวนที่ดิน”
  • ในการสร้างขั้นต่อไปจำเป็นต้องสร้าง ขั้นเดียวกันให้ครบทั้ง 8 ชิ้นก่อน
  • หินเจาะรู สามารถหาซื้อได้จาก ตลาด > ประลองดาบ

 

ขั้นพิเศษ : ขั้นทองเขียว

 

ขั้นทองเขียว ขั้นนี้จำเป็นต้องทำการล้างหลอม กับอุปกรณ์แต่ละชิ้น ในส่วนของ สเตตัสอุปกรณ์ ให้ครบก่อน
(ซึ่งใช้เหล็กกล้า ครั้งละ 10,000 ในการล้างหลอมจนเต็มหลอด ทั้ง 4 สเตตัสอุปกรณ์)
– ปริมาณเลือด (เพิ่มเติมอีก 1 สเตตัส)

เมื่ออัปถึงขั้นทองเขียวแล้ว ถ้าต้องการล้างหลอมสเตตัสอุปกรณ์ให้เต็มทุกหลอด จำเป็นต้องทำอุปกรณ์ทุกชิ้นให้เป็นขั้นทองเขียวก่อน

 


 

รายละเอียดเกี่ยวกับ อุปกรณ์ : ตีบวก

 

การตีบวก : จะใช้ “หิมะเงิน” ซึ่งเมื่ออุปกรณ์อยู่ในขั้น “ทองเขียว” จะสามารถตีบวกได้สูงสุดที่ 200

 


 

รายละเอียดเกี่ยวกับ อุปกรณ์ : สกัด

 

การตีสกัด : จะใช้ “ทองม่วง” ซึ่งเมื่ออุปกรณ์อยู่ในขั้น “ทองเขียว” จะสามารถสกัดได้ตั้งแต่ “ดาวเขียว” ถึง “ดาวฟ้า 8 แฉก”

 

 

ทีมงาน ” ตำนานมังกรหยก Mobile “