กิจกรรมยอดเขาหัวซาน

447

กิจกรรมยอดเขาหัวซาน

เกมตำนานมังกรหยก Condor Heroes

1. ยอดเขาหัวซานมีขั้นที่กำหนดไว้อยู่ 2 ขั้น คือ ขั้นทั่วไป กับขั้นราชา
2. ขั้นทั่วไปแบ่งออกเป็นขั้นใหญ่ 3 ขั้น คือ ทองสัมฤทธิ์ ทองคำ และเพชร
3. ในแต่ละขั้นใหญ่จะมีแยกย่อยออกไปอีก 5 ขั้น จอมยุทธ์สามารถทำการท้าดวลเพื่อเพิ่มคะแนนและอัพระดับขั้น
4. ทุกครั้งที่ท้าดวลจะใช้จดหมายเชิญยอดเขาหัวซาน 1 ใบ ทุกวันระบบจะมอบจดหมายเชิญให้ 7 ใบ (สามารถซื้อเพิ่มได้ที่ตลาดหัวข้อ “เมืองลับหอทะเล”)
5. ทุกครั้งที่ท้าดวลชนะจะเพิ่มคะแนน แพ้จะไม่ได้คะแนนเพิ่มแต่ก็จะไม่ลดคะแนน
6. เมื่อคะแนนถึงระดับที่กำหนดไว้ ระดับขั้นจะเพิ่มขึ้น
7. ทุกครั้งที่ระดับขั้นเพิ่มจะสามารถรับของรางวัลได้
8. เมื่อระดับขั้นเพิ่มไปจนถึงขั้น เพชร 1 จะสามารถท้าดวลกับขั้นราชาได้
9. ขั้นราชามีทั้งหมด 64 ตำแหน่ง ทุกครั้งที่ท้าดวลสำเร็จอันดับจะเพิ่มขึ้น
10. ในแต่ละขั้นจะเพิ่มโบนัสสเตตัสโจมตี ป้องกัน ปริมาณเลือดให้กับผู้เล่น
11. โบนัสสเตตัสที่เพิ่มจะเกิดผลเฉพาะในยอดเขาหัวซานเท่านั้น
12. เมื่อจบกิจกรรม จะมีการแจกรางวัลให้กับ TOP 64 ของขั้นราชา

1.ยอดเขาหัวซานจะเปิดให้เข้าได้ในสัปดาห์ที่ 5 หลังเปิด Server และสามารถเข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลากิจกรรมหรือจนกว่า จดหมายเชิญยอดเขาหัวซานจะหมด การเข้าร่วมกิจกรรม ให้กดที่ “เล่นจำกัดเวลา” > “ยอดเขาหัวซาน”

2.กดเข้าสุ่ยอดเขาหัวซาน เพือจับคู่และเริ่มการต่อสู้

3.เมื่อคะแนนถึงระดับที่กำหนดไว้ระดับขั้นจะเพิ่มขึ้น ทุกครั้งที่ระดับขั้นเพิ่มขึ้นจะสามารถรับของรางวัลได้

4.เมื่อจำนวนครั้งเข้าร่วมถึงตามที่กำหนด ก็จะกดรับรางวัลได้

5.เมื่อจบกิจกรรม จะมีการแจกรางวัลให้กับ TOP 64 ของขั้นราชา

6.สามารถซื้อจดหมายเชิญยอดเขาหัวซานเพิ่มได้ที่ตลาดหัวข้อ “เมืองลับหอทะเล”

หมายเหตุ: ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีมงาน ” ตำนานมังกรหยก Mobile “