ตัวละครหลัก

463

ตัวละครหลัก

 

อุปกรณ์ – สำหรับอัพเกรดชุด+อาวุธเพื่อเพิ่มความสามารถของตัวละครหลัก โดยสามารถเพิ่มระดับของชุดสวมใส่ เพิ่มดาว และเพิ่มเลเวลของชุดได้ด้วย

ชื่อเสียง – สำหรับอัพเกรดเพิ่มเพิ่มความสามารถของตัวละครหลักโดยใช้คำภีร์ทอง

เก้าอิม – สำหรับอัพเกรดเพิ่มเพิ่มความสามารถของตัวละครหลักโดยใช้คัมภีร์โบราณ

ค่ายกล – สำหรับอัพเกรดเพิ่มบัฟปาร์ตี้โดยใช้หินรูปสัตว์

อาวุธเทพ – สำหรับอัพเกรดเพิ่มความสามารถของตัวละครหลักโดยใช้ชิ้นส่วนของกระบี่อิงฟ้าและดาบฆ่ามังกร [เลเวล 35]

ชุดแฟชั่น – สำหรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ตัวละครหลักและยังช่วยเสริมความสามารถด้วย

อัญมณี – สำหรับใส่เจมที่อุปกรณ์ ชุด+อาวุธ เพื่อเพิ่มความสามารถของตัวละครหลัก

ห้าธาตุ – สำหรับเพิ่มความสามารถของทีมตามประเภทของวรยุทธ์ที่เลือกอัพเกรด

ทีมงาน ” ตำนานมังกรหยก Mobile “