ระบบเควสเนื้อเรื่อง

336

ระบบเควสเนื้อเรื่อง

 

เควสเนื้อเรื่อง จะปรากฎขึ้นหลังจากสร้างตัวละครและเข้ามาภายในเมือง แล้วจะมีการแนะนำให้ทำเควส ซึ่งจะเมนูอยู่ตรงตำแหน่งประตูเมือง

 

เควสเนื้อเรื่องจะเป็นเควสที่มีในทุกระดับเลเวล  เมื่อเลเวลอัพไปถึงระดับต่อไปถึงจะสามารถทำเควสนั้นๆได้

 

เมื่อทำเควสผ่านในแต่ละภาระกิจก็จะได้รับรางวัลตอบแทน

ทีมงาน ” ตำนานมังกรหยก Mobile “