ระบบสงคราม

254

ระบบสงคราม
ปกป้องเมือง+ตีเมือง

 

       

1.ภารกิจกิลด์เมื่อทำสำเร็จจะได้รับของรางวัล 

2.รับของรางวัลตีปราสาท 

3.ภารกิจการตีปราสาท จัดการศัตรูตามจำนวนที่ระบบกำหนดแล้วจะได้รับของรางวัล

4.สุ่มกล่องสมบัติรับไอเทม มีให้สุ่มสองแบบ แบบ 10 ครั้ง กับ แบบ 100 ครั้ง ป้ายสุ่มกล่องสมบัติสามารถหาได้จากการตีปราสาทกับทำภารกิจปราสาท

5.กิลด์ 

6.ร้านค้าแต้มตีปราสาท แต้มสามารถหาได้จากการตีปราสาทกับภารกิจตีปราสาท

7.จัดทีมตีปราสาท 

ทีมงาน ” ตำนานมังกรหยก Mobile “