Mini Game : ตอบคำถาม

349

Mini Game : ตอบคำถาม 

 

วิธีการเล่น จะมีแจ้งเตือนที่ NPC บัณฑิตหนุ่ม ทำการกดคุยตัว NPC จะถาม คำถามเราทั้งหมด 3 ข้อ ไม่ว่าจะตอบ ถูก หรือ ผิด ก็จะได้รับของรางวัลแต่จะได้ของที่แตกต่างกัน 

ทีมงาน ” ตำนานมังกรหยก Mobile “