กิจกรรมสุสานกระบี่ สะสมจิตกระบี่รับจอมยุทธ์ต๊กโกวคิ้วป้าย

395

กิจกรรมสุสานกระบี่

เกมตำนานมังกรหยก Condor Heroes

ระยะเวลากิจกรรม :

กิจกรรมเริ่ม : สัปดาห์ที่4 นับตั้งแต่เปิดเซิร์ฟเวอร์
ระยะสิ้นสุดกิจกรรม : 
สามารถตรวจสอบได้ภายในเกม อ้างอิงตามเซิร์ฟเวอร์ที่เข้าเล่น

*** เวลาเริ่ม-จบกิจกรรมของแต่ละเซิร์ฟเวอร์จะไม่ตรงกัน

รายละเอียดกิจกรรม :

1.กดร่วมกิจกรรมที่รูป “สุสานกระบี่” ในหน้าจอหลัก

2.ในกิจกรรมสุสานกระบี่ เหล่าจอมยุทธ์ทุกท่าน ต้องสะสม “จิตกระบี่” ให้ได้ตามจำนวนเพื่อรับไอเทมรางวัล

3.ทุก 1 ชั่วโมง จะสามารถผลิตจิตกระบี่ได้ 5 จิตกระบี่ สะสมได้สูงสุด จำนวน 120

4.สามารถเพิ่มความเร็วในการเก็บสะสมจิตกระบี่ได้เร็วยิ่งขึ้นจาก เควสแอคทีฟ (เควสประจำวันและเควสจำกัดเวลา)
รวมถึงร้านกิจกรรม

5. รางวัลสะสมจิตกระบี่เพื่อรับรางวัลในแต่ละขั้น

6.เมื่อรวบรวมจิตกระบี่ได้ถึงค่าหนึ่ง จะได้รับมรดกสุสานกระบี่

7.พิเศษ ซื้อแพ็คเติมเงินต่อเนื่องถึงวันที่5 จากร้านกิจกรรม จะได้รับชุดแฟชั่นจอมยุทธ์ต๊กโกวคิ้วป้าย

หมายเหตุ: ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีมงาน ” ตำนานมังกรหยก Mobile ”
ประกาศ 7 กุมภาพันธ์ 2565