อัปคุณภาพอาวุธจอมยุทธ์

566

อัปคุณภาพอาวุธจอมยุทธ์
เกมตำนานมังกรหยก Condor Heroes Mobile

การอัปคุณภาพ

เงื่อนไข
-อาวุธต้องมีระดับ 5 ดาว

ขั้นตอนการอัปคุณภาพอาวุธจอมยุทธ์
ในการอัปคุณภาพของอาวุธนอกจากอาวุธของจอมยุทธ์ ต้องมีคุณภาพ 5ดาวเต็มแล้ว ต้องใช้วัสดุหรือทรัพยากรที่สำคัญอีกหนึ่งอย่าง ได้แก่ อุกกาบาตนอกโลก

แต่ละขั้นจะต้องทำการอัปคุณภาพอาวุธ 7 ระดับ

ขั้นที่ 1 ไฟ แต่ละระดับใช้หินอุกกาบาตนอกโลก 3 ชิ้น
ขั้นที่ 2 ไฟ แต่ละระดับใช้หินอุกกาบาตนอกโลก 4 ชิ้น
– จะได้รับ ความสามารถเพิ่มเติมของแต่ละอาวุธ
ขั้นที่ 3 ไฟ แต่ละระดับใช้หินอุกกาบาตนอกโลก 5 ชิ้น
ขั้นที่ 4 ไฟ แต่ละระดับใช้หินอุกกาบาตนอกโลก 6 ชิ้น
– จะได้รับ ความสามารถเพิ่มเติมของแต่ละอาวุธ
ขั้นที่ 5 ไฟ แต่ละระดับใช้หินอุกกาบาตนอกโลก 7 ชิ้น
ขั้นที่ 6 ไฟ แต่ละระดับใช้หินอุกกาบาตนอกโลก 8 ชิ้น
– จะได้รับ ความสามารถเพิ่มเติมของแต่ละอาวุธ

ตัวอย่าง Effect


เชี่ยวชาญห้าธาตุเมื่อทำการอัปคุณภาพแต่ละขั้นสำเร็จ จะได้รับแต้มพรสวรรค์อาจารย์ 1 แต้ม
ถ้ามีการอัปคุณภาพหลายๆจอมยุทธ์ แต้มยิ่งเพิ่ม

แต้มพรสวรรค์อาจารย์สามารถอัพเลเวลได้ โดยการเริ่มต้นที่ ฝ่ามือ > กระบี่ > พลัง > ปราณ > สกิล
เมื่อครบรอบจะเป็นอัปเลเวลถัดไป

ทีมงาน ” ตำนานมังกรหยก Mobile “